Úspěšný a dobře fungující web není jenom o kvalitním obsahu a stylovém designu. Za jeho úspěšností se schovává daleko více – například SEO, PPC ale také webová analytika, která vám napomůže lépe porozumět fungování vašeho webu stejně tak určit, jaký typ uživatelů navštěvuje vaše stránky. V tomto článku se podíváme na základní možnosti webové analytiky a speciálně se pak zaměříme na takzvanou Funnel analýzu (trychtýřovou analýzu), která se hlavně používá pro analyzovaní e-commerce.

Pokud jste už někdy spravovali svůj vlastní web, tak jste dozajista poznali ten pocit, kdy chcete, aby váš web měl vysokou návštěvnost a aby se zkrátka návštěvníkům líbil. Za tím účelem začnete pracovat na novém web designu a taky se pustíte do SEO. Když je toto hotovo, tak už jen netrpělivě čekáte, jestli se vám zvedne návštěvnost. Aby jste zjistili, kolik lidí denně, týdně či měsíčně navštíví váš web, zaregistrujte váš web například na bezplatných Google Analytics, což je podle mne nezbytná pomůcka k dělání webové analytiky.

Jak už bylo řečeno výše, účelem webové analytiky je sbírat a měřit data o návštěvnosti, které se posléze analyzují a interpretují, čímž se dají zjistit velice zajímavé údaje nejenom o tom, kolik lidí navštívilo váš web. Kromě návštěvnosti můžete zjistit i jaký je věk vašich návštěvníků, odkud pochází, jak se na vašich stránkách chovají, jak vás našli nebo i jaké je vaše ROI (návratnost investice). Díky segmentaci dat o návštěvnosti můžete také zjistit z jakých zařízení vás lidé navštěvují a jaký je například poměr mezi novými a stálými návštěvníky.

Na základě všech těchto informací budete schopní posléze vylepšovat váš web – pokud odhalíte, které stránky jsou nejvíce navštěvované, odkud zase návštěvníci nejvíce odcházejí a pokud porozumíte celkovému chování vašich návštěvníků, budete moci odstranit tyto problémy, zvolíte jinou strategii atd.

Webovou analityku pak hodně využijete pokud vlastníte e-shop. Většina nástrojů je totiž přímo uzpůsobena na e-commerce. Jedna z funkcí je právě i výše zmíněná Funnel analýza (z angl. funnel – trychtýř), která umožňuje vizuálně sledovat postupné odpadávání zákazníků předtím, než dokončí samotný nákup. Tzn. že například za jeden den navštíví váš web 200 lidí, 100 lidí navštíví stránku se specifickým produktem, 50 návštěvníků pak vloží produkt do košíku, 30 z nich začne vyplňovat platební údaje a pouze 15 z návštěvníků si nakonec produkt doopravdy objedná. Funnel analýza vám pak pomůže porozumět kolik lidí v jednotlivých krocích odpadává a popřípadě také kam odcházejí. Na vás pak je zaměřit se na kroky, kde odpadává nejvíce lidí, zjistit proč a eliminovat tento problém.

Používejte proto Funnel analýzu průběžně a podle vašich výsledků přizpůsobujte váš web. Pokud zjistíte, že jedna ze stránek vašeho webu má vysoký dropoff rate, nabízí se buď celou tu stránku přepsat či rovnou smazat. Všímejte si věcí které můžou návštěvníka nudit či přímo odradit z přečtení si dané stránky. Pokud budete postupovat správně, tak dlouhodobé užívání Funnel analýzy vám ukáže změnu v chování návštěvníků a dropoff rate začne klesat. Stejně jako v případě SEO se nejedná o jedno rázovou práci ale je potřeba se průběžně přizpůsobovat trendům a konkurenci.